2016/679 sayılı Genel Veri Koruma

 Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay Formunun içeriğini  okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel bilgilerimin (hassas

 kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik Bildirimi’nde

belirtilen  tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları (“Kontrolör”)

tarafından GVKY’a,  Kontrolörün linkte yer alan gizlilik bildirimine (“Gizlilik Bildirimi”)  ve kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm  mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul

ediyorum. GVKY,kişisel  verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili  kurallar

hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları  belirler. Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de  kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük, kanuna

 uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz sadece buamaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde toplanır,  işlenir ve aktarılır.

Kişisel verilerimin geçici,      sabit veya sürekli iş ve istihdam  olanakları sağlama amacıyla; mevcut      pozisyonlar ile ilgili uyarı

 göndermek amacıyla; bireysel gelişim ve      kariyer planlarının  değerlendirilmesi için profillerin ve mesleki      becerilerin  değerlendirilmesi (otomatik araçlar dahil) amacıyla; ve eğitim      ve

 değerlendirme kurslarına katılım ve katılım amacıyla (Gizlilik   Bilidirmi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) işlenmesine

 ilişkin    olarak;Kişisel bilgilerimin faks,   e-posta, sms ve mms aracılığıyla, (Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı      olarak açıklandığı şekilde)

  yürütülen interaktif iletişim, Pazar      anketleri ve istatistiksel çalışmalar dahil olmak üzere pazarlama      faaliyetlerinin ve ticari iletişimin tanıtımı amacıyla işlenmesine ilişkin      olarak;

Hassas verilerimin yalnızca      kaçınılmaz bir şekilde gerekli olduğu durumlarda ve Gizlilik Bildirimi’nde      daha ayrıntılı olarak  açıklanan amaçlar için işlenmesine ilişkin olarak;      kişisel

 verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata  tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.