İşe Alım Politikamız

Tümpersonelin işe alımı sürecinde, adaylara yöntem ve esasları kurum içi mevzuatlarla belirlenmiş çeşitli sınavlar uygulanmaktadır. Personel

ihtiyacı olduğunda İnsan Kaynakları Başvuru Sisteminde dosyalanan başvuruların yanı sıra, yeni adaylar belirlemek üzere, uygulanacak

sınavlar öncesinde web sayfasında duyuru, gazete ilanı vb. yöntemlerle işe alım yapılacak pozisyonlar duyurulmaktadır. Alınan başvurular

sistemde mevcut başvurularla birlikte değerlendirilerek, uygun adayların

yapılacak sınavlara katılımı sağlanmaktadır. 


Kurumumuzda her pozisyon için gerekli öğrenim, deneyim vb. kriterler görev

tanımları ile belirlenmiş olup, erkek adayların askerlik görevini yapmış olma şartları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kurumumuzda öğretmen

olarak görev alacak olanlar için belirlenen ön koşullar İnsan Kaynakları Başvuru Formu girişinde belirtilmektedir